Направо към основното съдържание
Taste The Ocean

Устойчиви риба и морски дарове

Как като потребител можете да изберете най-устойчивите риба и морски дарове, предлагани на пазара?  Ето 5 подходящи съвета.

1) Спазвайте сезонността

Fishing vessel ©Bernard GIRARDIN/Adobe Stock

Сезонността на морските храни варира в зависимост от времето на годината, когато рибата и морските дарове са най-изобилни.

Сезонността е различна за всеки вид и за мястото, където се лови, така че винаги проверявайте преди да купите — потърсете календари с информация за сезонността на рибата и морските дарове във вашия район!

2) Купувайте морски продукти с подходящ размер 

Когато става въпрос за риба, размерът е от значение.

Политиката на ЕС в областта на рибарството и националните закони въвеждат строги стандарти, за да се избегне предлагането на пазара на риба под минималния размер.

Купувайте риба, която е достатъчно голяма.

Например минималният размер за писия от Северно море е 27 cm.

3) Пробвайте видове, които са по-малко консумирани, и видове със здрави запаси

Fisherman with a fish box © curto / Adobe Stock

Пробвайте неизвестното!

Трите най-много консумирани вида в ЕС са риба тон, сьомга и треска.

Но много други видове са също толкова добри и понякога са по-евтини. Като избирате по-малко консумирани видове и като знаете какви са другите варианти пред Вас, можете да ограничите въздействието си върху рибните запаси.  

Защо например да не опитате инвазивни видове като синия рак или червената риба лъв? Това би могло да бъде вкусно решение, което да помогне за намаляване на натиска на тези видове върху местното биологично разнообразие.

Не всички рибни запаси са в добро състояние. Някои от тях могат да бъдат обект на силен натиск. Когато избирате риба от здрав запас, правите отличен избор за планетата ни!

4) Пресни или замразени, търсете качеството на ЕС

Plaice on a plate

Търсете качеството на ЕС: ЕС прилага много строги стандарти, преди рибата и морските дарове да достигнат неговия пазар. Правилата на общата политика в областта на рибарството са въведени, за да се гарантира, че уловът отговаря на тези стандарти: от размера на рибата до проследимостта — проследяване на рибата от разтоварването до продажбата на дребно.

Прозрачността също е много висока. Етикетите на рибата и морските дарове, пресни или замразени, съдържат богата информация. Четете етикета, за да знаете повече за това, което слагате в чинията си!

5) Четете етикетите

Man buying frozen fish in a supermarket© bodnarphoto / Adobe Stock

В ЕС рибата и морските дарове са придружени от много информация. Защо? За да се подобри прозрачността и да се помогне на потребителите да правят възможно най-информирания избор.

Етикетите на продуктите от риболов и аквакултури трябва да съдържат:

  • търговското и научното наименование на рибата
  • метода на производство — дали рибата е уловена в морски води, в пресни води или е била отгледана
  • къде е уловена или отгледана рибата. За риба, уловена в морето, етикетът показва код, идентифициращ зоната на улов. Имате ли нужда от помощ, за да разберете по-добре?  Ето карта!
  • кои риболовни уреди са използвани за улова на рибата. Типът риболовни уреди е много важен, когато се разглежда въздействието на риболова върху морската екосистема. Селективните уреди помагат да се ловят само целевите видове и размери. Това помага за избягване на прилова (непреднамерен улов на морски животни и птици)
  • дали продуктът е бил размразен
  • Срокът „Най-добър до“ / „Да се използва преди“, за да се уверите, че употребявате безопасна храна

За предварително опакованите и преработените продукти се прилагат специални правила. Вижте нашия джобен наръчник, за да станете истински експерт по етикетите!

Знакове за качество

Въпреки че ЕС няма единен знак за качество за рибата и морските дарове, някои продукти от аквакултури носят логото на ЕС за биологично производство. Това означава, че продуктът отговаря на строги производствени изисквания, свързани с хуманното отношение към животните, качеството на водата и устойчивостта на фуража.