Přejít na hlavní obsah
Taste The Ocean

Ryby a mořské plody z udržitelné produkce

Jak si jako spotřebitel můžete na trhu vybrat ryby a mořské plody z co nejudržitelnější produkce?  Zde je pro vás pět tipů.

1) Respektujte sezónnost

Fishing vessel ©Bernard GIRARDIN/Adobe Stock

Sezónnost mořských plodů se liší v závislosti na ročním období, kdy jsou ryby nejhojnější.

Sezónnost se liší podle jednotlivých druhů ryb a místa, kde se loví, proto se před nákupem vždy informujte: můžete najít kalendáře s informacemi o sezónnosti ryb a mořských plodů ve vaší oblasti.

2) Kupujte mořské plody dostatečné velikosti

Pokud jde o ryby, na velikosti záleží.

Politika EU a vnitrostátní právní předpisy v oblasti rybolovu stanovují přísné normy s cílem zabránit obchodování s rybami, které nedosahují minimální velikosti.

Ujistěte se, že kupujete ryby, které jsou dostatečně velké.

Například minimální velikost platýse evropského ze Severního moře je 27 cm.

3) Kupujte méně často konzumované druhy a druhy, jejichž populace jsou zdravé

Fisherman with a fish box © curto / Adobe Stock

Zkuste něco nového!

Třemi nejvíce konzumovanými druhy v EU jsou tuňák, losos a treska obecná.

Existuje však mnoho dalších druhů ryb, které jsou stejně dobré a někdy levnější. Pokud budete kupovat méně konzumované druhy a budete si vědomi svých možností, můžete pomoci omezit dopad na populace ryb.  

Co takhle vyzkoušet invazní druhy, jako je krab modrý nebo perutýn? Mohou představovat chutnou alternativu, která by pomohla snížit dopad těchto druhů na místní biologickou rozmanitost.

Ne všechny rybí populace jsou v dobrém stavu. Některé mohou být pod silným tlakem. Výběrem ryb ze zdravých populací uděláte naší planetě výbornou službu!

4) Hledejte kvalitu odpovídající normám EU, a to jak u čerstvých, tak u zmrazených mořských plodů

Plaice on a plate

Hledejte kvalitu zaručenou EU: aby se ryby a mořské plody dostaly na trh, musí splnit velmi přísné normy EU. Jsou zavedena pravidla společné rybářské politiky, která zaručují, že úlovky splňují tyto normy: od velikosti ryb po sledovatelnost – sledování ryb od vykládky až po maloobchodní prodej.

Velmi důležitá je i transparentnost. Etikety na rybách a produktech z mořských plodů, čerstvých nebo zmrazených, obsahují velké množství informací. Kontrolujte je a zjišťujte si více o tom, co si dáváte na talíř!

konzumace.  

5) Kontrolujte etikety

Man buying frozen fish in a supermarket© bodnarphoto / Adobe Stock

V EU jsou ryby a mořské plody opatřeny mnoha informacemi. Proč? Za účelem větší transparentnosti a pomoci spotřebitelům, aby se rozhodovali co nejinformovaněji.

Na etiketách produktů rybolovu a akvakultury musí být uvedeno následující:

  • komerční a vědecký název ryby,
  • způsob produkce, abyste věděli, zda byla ryba ulovena v moři, ve sladkých vodách nebo byla chována na farmě,
  • kde byla ryba ulovena nebo chována. U ryb ulovených na moři je na štítku uveden kód označující oblast odlovu. Potřebujete pomoc, abyste tomu lépe rozuměli?  Zde je mapa, která vám to objasní!
  • jakým lovným zařízením byla ryba ulovena. Typ používaného lovného zařízení je velmi důležitý při posuzování dopadu na mořský ekosystém. Selektivní zařízení pomáhá lovit pouze cílové druhy a velikosti, a tím předcházet vedlejším úlovkům (tj. neúmyslným úlovkům mořských živočichů a ptáků),
  • zda byl produkt rozmrazen,
  • „datum minimální trvanlivosti“ / „spotřebujte do“, abyste se ujistili, že konzumujete bezpečné potraviny.

Na balené a zpracované produkty se vztahují zvláštní pravidla. Projděte si našeho kapesního průvodce a staňte se skutečným znalcem štítků a etiket!

Značka kvality

Přestože neexistuje specifická značka kvality EU pro ryby a mořské plody, některé produkty akvakultury nesou logo označující ekologické produkty z EU. To znamená, že byly splněny přísné požadavky týkající se dobrých životních podmínek zvířat, kvality vody a udržitelného krmiva.